Podsumowanie projektu „I Ty masz szansę w gminie Duszniki” 

    Nasze Gimnazjum uczestniczyło w Projekcie "I Ty masz szansę w gminie Duszniki”, który był realizowany od 1 lutego 2012 do 31grudnia 2013r (22 miesiące). Podsumowanie całego Projektu można znaleźć na stronie Gminy Duszniki pod adresem http://www.duszniki-wlkp.pl/pl/Podsumowanie_projektu_I_Ty_masz_szanse_w_gminie_Duszniki_.html

Poniżej przedstawiamy jak to wyglądało w naszej szkole w liczbach.

Uczniowie i ich rodzice brali udział w ankietach ewaluacyjnych.

Oto jej uśrednione wyniki

1. Uczestniczenie w zajęciach:

Wg uczniów

Wg rodziców

 - zajęcia wyrównawcze

55%

51%

 - koła zainteresowań

46%

48%

 - zajęcia sportowo-rekreacyjne (w tym basen)

34%

31%

 - zajęcia  z komputerem,

1%5

15%

 - zajęcia z  języków obcych

26%

28%

- wyjazdy do opery, kina, teatru, muzeum

68%

76%

- wycieczki tematyczne, krajoznawczo-turystyczne, rajdy

33%

37%

- projektach edukacyjnych (dotyczy uczniów gimnazjum)

43%

42%

2. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach wystąpiły u uczniów:

 

 

 - wzrost wiedzy i umiejętności z przedmiotów szkolnych**

56%

62%

 -zwiększyło się zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi

16%

21%

 - wyrównali  swoją wiedzę

30%

33%

 - podnieśli swoją sprawność fizyczną

29%

25%

 - wzrosło u nich poczucie własnej wartości i pewności siebie

32%

37%

 - zobaczyli ciekawe miejsca Wielkopolski oraz poszerzyli swoją wiedzę o kulturze,
tradycjach i historii naszego regionu

46%

51%

 - przyjemnie spędzili czas  szkole lub poza szkołą

61%

70%

                                                                                                                                                                                                                                         opracowanie: szkolny koordynator projektu Joanna Schwarz